Kulturní a spolkový dům v Černilově - historie

KSD v Černilově vznikl rekonstrukcí bývalé evangelické školy helvétského vyznání.

Tato škola byla postavena v roce 1864 z iniciativy evangelického faráře helvétského vyznání Justuse Emanuela Szalatnaye, který v Černilově působil v letech 1860 až 1915.

Základní kámen budovy byl slavnostně položen 27. 4. 1864. Prvním učitelem školy byl 7. 8. 1864 zvolen Jan Rychetský z Hradiště a 28. 9. 1864 se do Černilova přestěhoval. Děti poprvé do nové školní budovy vstoupily 11. 10. 1864 - stavba tedy trvala necelých 6 měsíců. Nastoupilo sem 72 žáků z Černilova, Dolního a Horního Černilova, Librantic, Divce a Bukoviny. Stavba školy stála 4 000 zlatých. Byla realizována  díky významným finančním darům církví z Německa a Švýcarska a o jejich získání se zasloužil právě J. E. Szalatnay. Na stavbu finančně přispěli například nizozemský kazatel z Elberfeldu Dr. Holbragde (500 zl.), Mrs. Grummová ze Skotska (58 zl.) či farář Le Grande z Basileje (92 zl.). 

Škola byla nejprve přízemní s jednou třídou a bytem pro učitele. Za školou byl dvorek s chlévem, konírnou, dřevníkem a kůlnou. Pro velký počet žáků bylo potřeba brzy školu rozšířit-do školy v té době docházelo již 135 žáků-a proto bylo v roce 1887 přistavěno další patro s učebnami a bytem.  Tehdy dostala škola dnešní podobu.

Novým učitelem se po rozšíření kapacity stal Bohuslav Horák. Oženil se později s dcerou Jana Rychetského, Miladou a zde v tomto domě se jim narodil 22. 2. 1899 syn Bohuslav. Horákovi ve zdejší budově žili do Bohuslavových 11 let a pak se odstěhovali za učitelskou prací do Nepasic a později do Bělče nad Orlicí. Bohuslav Horák junior se stal redaktorem Československého rozhlasu. V roce 1927 se oženil také s Miladou, rozenou Královou. Ta se, již jako JUDr. Milada Horáková, stala v roce 1950 obětí justiční vraždy během komunistických politických procesů. Ing. Dr. Bohuslav Horák musel uprchnout do USA. Zemřel 13. 10. 1976 ve Washingtonu DC.

Evangelická škola h.v. fungovala v Černilově do roku 1919, kdy byla zrušena a všichni žáci přešli do obecné školy. Budova byla však dále využívána pro výuku obecné školy až do roku 1931, kdy byla slavnostně otevřena nová moderní Masarykova jubilejní základní škola. Ta v tu dobu patřila mezi nejmodernější v celé republice.

Budova evangelické školy dále sloužila k církevnímu shromažďování a bydlení. Opětovně se „hodila“ pro školní výuku vždy, když do školy nastoupily silné ročníky, například v 70 letech.

Po roce 1990 získal budovu zpět do vlastnictví Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Černilově. Bylo nutné získat prostředky na rekonstrukci fary a tak se farní sbor rozhodl budovu bývalé evangelické školy prodat. Objekt zakoupila v roce 2003 Obec Černilov, která zde nejprve chtěla vybudovat Základní uměleckou školu. Projekt však nezískal podporu Ministerstva školství s odůvodněním, že základní umělecké školy jsou pro Černilov v dojezdové vzdálenosti, a proto není důvod zde takovou uměleckou školu zřídit.

Obec budovu postupně zrekonstruovala s finančním přispěním Královéhradeckého kraje (rekonstrukce střechy v roce 2004) a od roku 2007 probíhala velká rekonstrukce objektu díky dotaci Evropské unie z prostředků ROP NUTS II Severovýchod s doplněním vlastních prostředků. Po rekonstrukci objektu bylo nejprve zpřístupněno veřejnosti přízemí (24. 2. 2008) a v roce 2009 byla dokončena celková rekonstrukce objektu.

Objekt se stal multifunkčním prostorem, který může sloužit všem generacím pro jejich volnočasové aktivity. Dům je téměř každodenně využíván pro vzdělávací, spolkové, umělecké, sportovní, komunitní a další programy a akce.

 

Zázemí pro své pravidelné aktivity a programy zde nyní má:

Obec Černilov – schůze obecního zastupitelstva, volby, vítání občánků, svatby…

Místní knihovna – autorské večery, přednášky, Pasování prvňáčků na čtenáře aj.

Klub maminek Dvoreček

Spolek Ulita Černilov – volnočasové kurzy a kroužky pro veřejnost

Klub dobré pohody – klub seniorů

Masarykova jubilejní základní škola

Filmová kronika obce Černilov

Farní sbor českobratrské církve evangelické v Černilově, Církev Adventistů sedmého dne

Cvičení – jóga, pilates…

Výuka hry na kytaru H. Medková

a další…