VÝSTAVA NAŠE BOTY

Stanislav Komínek a Adam Čajka z NaZemi vyrazili v roce 2017 do indického města Agra, aby zdokumentovali pracovní podmínky při výrobě bot. Podařilo se jim proniknout do nepřístupných velkých továren i sweatshopů, na předměstí města vedli rozhovory s dělníky, kteří vyrábí boty i pro český trh. Boty z těchto míst putují ke svým objednatelům z řad velkých obuvnických společností. Patří mezi ně například Deichmann, Rieker, Baťa nebo CCC.

Dělníci zde pracují šest dní v týdnu 10 hodin denně. Vydělají si v přepočtu jen 2 500 až 5 000 Kč měsíčně, což nestačí na uspokojení ani základních životních potřeb. Pracují obvykle bez ochranných pomůcek s chemikáliemi, lepidly, velkými stroji a ostrými nástroji. Pokud se zraní a nemohou práci dále vykonávat, propustí je. Většinou nemají pracovní smlouvy, nemohou zakládat odbory. Jen pár kilometrů od nablýskaného Taj Mahalu šije 125 000 lidí i boty hojně prodávané v České republice.

Výstava je v KSD Černilov instalována od 6. 10. 2020. Materiály připravila nezisková organizace NaZemi.

Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Letos se v týdnu od 3. do 10. října 2020 uskuteční již šestý ročník s podtitulem „Práce (bez) budoucnosti“ zaměřený na změnu pracovních podmínek, které s sebou v blízké budoucnosti přinese automatizace a robotizace.

Výstavu můžete navštívit také na zahradě Kulturního a spolkového domu v Černilově.

Letošní ročník proběhne od 3. do 10. října 2020 na více než 80 místech po celé České republice.

Každý rok se zaměření happeningu mění. V roce 2015 byla hlavním tématem káva s výstavou Plné ruce práce (48 parků), v roce 2016 koželužny a výroba obuvi s výstavou Poznej své boty (70 parků), v roce 2017 pěstování banánů s výstavou Příběh banánu (71 parků). V týdnu od 6. do 13. října 2018 proběhl čtvrtý ročník se zaměřením na podmínky výroby bot v továrnách a sweatshopech indické Agry Naše boty. V týdnu od 5. do 12. října 2019 se uskutečnil pátý ročník výstavy se zaměřením na podmínky pěstování kakaa v Côte d’Ivoire s názvem Cena kakaa.

Na akci spolupracují dvě nevládní neziskové organizace: Fairtrade ČS a NaZemi.

více na www.vystavanastromech.cz

Vilma Čechurová je nadanou malířkou a kreslířkou - čehož je důkazem její skvělý letošní výsledek při talentových přijímacích zkouškách na střední výtvarnou školu, kde se umístila na prvním místě! Zveme vás ve středu 17. 6. 2020 v 19 h na vernisáž jejích výtvarných prací do Galerie G.A.U.Č. v Kulturním a spolkovém domě v Černilově. Součástí vernisáže bude krátké hudební vystoupení, promluva a drobné občerstvení. Vstup zdarma. Výstavu bude poté k vidění v době provozu KSD či po domluvě na tel. 777 639 944 a potrvá do 30. 9. 2020.

STOLETÉ JUBILEUM NAŠEHO KNIHOVNICTVÍ

Výstava 100 let prvního zákona o veřejných knihovnách bude pro návštěvníky otevřena v prostorách Klementina přesně v den výročí schválení tohoto zákona 22. července. Představuje knihovní zákon z roku 1919, který je (spolu s navazujícím prováděcím Nařízením vlády Republiky československé ze dne 5. listopadu 1919) jedním z nejdůležitějších historických milníků československého knihovnictví.
„Když jsem výstavu připravovala, nevycházela jsem z údivu, nač všechno autoři zákona a nařízení mysleli. Mám před nimi velký respekt,“ říká Renata Salátová, autorka výstavy. Výstava má za cíl připomenout, co předcházelo samotnému přijetí zákona, dále představuje zákon samotný, včetně doprovodného materiálu ve formě dobové těsnopisné zprávy apod. Medailonky jedenácti knihovnických osobností připomínají ty, kteří se o zpracování textu zákona, jeho přijetí parlamentem i o další rozvoj knihovnictví významně zasloužili. Celou výstavou provází zmiňované nařízení vlády, kterým byl tento zákon uváděn v praxi.
Výstava ukazuje dopad na každodenní život knihoven, ať už knihovníků (jejich vzdělávání, práci se čtenářem, budování fondů apod.) či čtenářů (podmínky půjčovní knih, ale i výchova čtenářů, včetně odstraňování negramotnosti v určitých částech Československa atd.). Také připomíná nezanedbatelnou roli státu při podporování knihoven.
Vše je doplněno dobovými fotografiemi, které autorka výstavy sbírala po celé republice. Výstava je obohacena vitrínami s ukázkami dobové odborné literatury, která je zapůjčena z fondů Knihovny knihovnické literatury Knihovnického institutu NK ČR.

PhDr. Renáta Salátová
Národní knihovna České republiky
renata.salatova@nkp.cz

Výstava indických příběhů v Černilově

Od středy 4. prosince 2019 bude v Kulturním a spolkovém domě v Černilově k vidění putovní výstava příběhů z Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“. Diecézní charita Hradec Králové tímto způsobem vypráví příběhy osmi úspěšných absolventů projektu Adopce na dálku®. Výstava zůstane v Černilově až do pondělí 27. ledna 2020, kdy se od 19 hodin uskuteční promítání fotografií z cesty do Indie, na které jste srdečně zváni.
Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha pomáhat dalším lidem. K některým jsou k dispozici také krátká videa s českými titulky (youtube.com/AdopceNaDalku). Mnozí z dnes již dospělých absolventů prožívali v dětství těžké chvíle kvůli nemoci nebo úmrtí jednoho z rodičů. Naštěstí se jich ujali indičtí partneři projektu Adopce na dálku®. Když se pak tito mladí lidé postavili na vlastní nohy, začali někteří sami finančně podporovat chudé děti a další jim ve svém volném čase pomáhají třeba s domácími úkoly.
Dárci Diecézní charity Hradec Králové pomohli od roku 2000 již téměř 6500 indických dětí k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost. Více na adopce.hk.caritas.cz.
Vojtěch Homolka


Při příležitosti 30. výročí Sametové revoluce vás zveme na výstavu Havel v kostce, kterou máme do Kulturního a spolkového domu v Černilově zapůjčenou od Knihovny Václava Havla. Výstavu můžete navštívit do 31. 11. 2019.
Koláž z textů, dokumentů a fotografií zachycující Václava Havla jako dítě z bohaté podnikatelské rodiny, přemýšlivého teenagera, kulisáka, divadelníka, vězně svědomí, posledního československého a prvního českého prezidenta, občana, obhájce lidských práv a jednu z klíčových postav historie 2. poloviny 20. století.

Od 1.6. do 31.8. 2019 můžete v galerii G.A.U.Č. navštívit výstavu obrázků talentované, teprve 14 leté výtvarnice Patricie Peškové z Černilova. Je to nádherná podívaná!

OLGA HAVLOVÁ A VÝBOR DOBRÉ VŮLE.

Olga Havlová by se letos dožila 85 let - narodila se 11.7. 1933. Výbor dobré vůle, jehož byla Olga Havlová zakladatelkou, připravil výstavu fotografií, které připomínají významnou práci paní Havlové v rozvoji charitativní, zdravotní a sociální práce u nás. Výstava se setkává s velkým zájmem veřejnosti a již sedmým rokem putuje po muzeích, knihovnách, zámcích a jiných výstavních prostorách České republiky i Slovenska.

Třiatřicet fotografií umístěných na 26 plakátech zobrazuje počátky činnosti Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, setkávání paní Olgy s dětmi a dospělými se zdravotním postižením, ale také se spřízněnými osobnostmi, například s princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou princeznou Kristýnou. Další fotografie zachycují prostředí tehdejších psychiatrických léčeben a ústavů sociální péče. Fotografie pořídili známí fotografové Ondřej Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, Gabriela Čapková, Zdeněk Chrapek a další.

Výstavu může vidět nyní v Kulturním a spolkovém domě v Černilově, v době provozu KSD či po předchozí domluvě na tel. 777 639 944

V galerii G.A.U.Č. (Galerie Amatérského Umění Černilov) máme novou výstavu skutečného afrického umění, obrázky Tinga Tinga. Umění Tinga Tinga más vé kořeny v africké tradici zdobení chýší. Původně se obrazy malovaly z pigmentů nalezených v přírodě a hlavními motivy byli lidé a zvířata. Motivy obrazů na výstavě pocházejí z africké přírody a symbolicky připomínají hluboké propojení člověka s touto přírodou. Díky pestrým barvám, přírodní nekomplikovaným motivům a nevšednímu pojetí z obrazů Tinga Tinga doslova tryská energie, pohoda a vyváženost.

Obrazy jsou prodejní - výtěžek z charitativního prodeje je určen na budování sirotčince a školy v Tanzánii (více na www.bezmamy.cz a https://www.tingatinga.cz/). Pokud byste měli o nějaký obraz zájem, více informací se dozvíte v Místní knihovně v Černilově - mail: knihovna@cernilov.cz nebo tel. 777 639 944.

Velkou radost by z naší výstavy měl bezpochyby černilovský rodák Martin Bohdan Lány, který působil v Tanzánii jako misionář v letech 1895 - 1941. Martin B.Lány je pohřben ve vesnici Mahango, přesně v té, ve které je tento sirotčinec budován - http://uhersko.com/zkuseb…/historie-rodu/martin-bohdan-lany/. Náhoda? Svět je prostě malý

Od února 2017 výstava výtvarných prací dětí z černilovské mateřské školy

Od začátku února 2017 hostí rámy galerie G.A.U.Č. novou výstavu - tentokrát originální autorské práce dětí z černilovské mateřské školy.

Fotografie z vernisáže úplně první výstavy galerie G.A.U.Č. naleznete zde:

Galerie G.A.U.Č. zahájila 4.11. 2016

KSD Černilov má GAUČ!

 

Asi si říkáte, proč je potřeba tak hlasitě vykřikovat, že KSD má GAUČ? Gauč má přeci kde kdo! Běžný „gauč“ ano, ale my máme od 4.11. 2016 novou Galerii Amatérského Umění Černilov, zkráceně prostě G.A.U.Č.! S nápadem zřídit na chodbě KSD prostor pro vystavování děl amatérských umělců přišel Pavel Kramář. Ač sám bydlí v Třebechovicích, říká, že KSD má prostě úžasného genia loci. Je to pravda. Většina návštěvníků z daleka i z blízka říkává, když sem poprvé přijde, že se tu cítí moc dobře. Přesně to i dnes opakovali lektoři dopravní výchovy z Prahy, kteří zde vedli program pro žáky černilovské ZŠ: „jé, vy to tu máte tak krásný!“. Ano máme a od listopadu ještě více, neb chodby zkrášlují zarámované malby amatérských umělců, tentorkát, poprvé, dospělých studentů výtvarného oboru ZUŠ Na Střezině z Hradce Králové. Aktuálně zde vystavují tedy Kateřina Bartoňová, Jaromír Brož, Eva Fialová, Martina Kodetová, Pavel Kramář, Ilona Mayerová, Gabriela Menšíková, Petr Motyčka, Eva Pavlová, Zdeněk Slanina a Zuzana Šmídová. Přijďte se podívat, ať už během týdne, kdy je v KSD otevřeno - nejlépe odpoledne během konání kurzů a kroužků. Další vernisáž bude 11.4. 2017