Z důvodu vyhlášení vlády se všechny akce pro veřejnost v Kulturním a spolkovém domě v Černilově od 16. 3 .2020 do odvolání ruší - kurzy, kroužky, cvičení, výuka hry na kytaru, setkání Klubu dobré pohody, Klubu maminek Dvoreček a další pravidelné akce, setkání, pronájmy či jednorázové akce (Jarní bazárek, Velikonoční jarmark).

Co se u nás právě děje...

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA:

Kalendář KSD Černilov 2020 - jednorázové akce

11. 1. Sraz koledníků a doprovodu pro charitní Tříkrálovou sbírku

do 27. 1. Výstava projektu Adopce na dálku

13. 1. - 6. 2. Výstava 100 let prvního zákona o veřejných knihovnách

18.1. Setkání patchworku

21. 1. Konference MAS

22. 1. Ekumenická bohoslužba - 18 h

27. 1. Přednáška o projektu Adopce na dálku - 19 h

17. 2. Nepál - Slávek Horák cestovatelská beseda - 19:30

18. 2. Představení projektu Seniorská obálka - ICE Karta - 14 h

20. 2.  Schůze zastupitelstva Obce Černilov - 19 h

29. 2. Setkání patchworku 9 - 13 h

1. 3. Vítání občánků a informace o projektu Bookstart 

9. 3. Promítání filmu Na sever od slunce - 19:30

26. - 27. 3. Jarní bazárek 15 - 19 h - ZRUŠENO

3.4. Velikonoční výstava a jarmark 13 - 19 h - ZRUŠENO

8. 4. Setkání žákovských parlamentů MAP - MAS Nad Orlicí - 8 - 14 h

17. - 19. 4. Kurz vedoucího Ten Singu Know-how seminář (pořádá YMCA DAP)

20. 4. Beseda se spisovatelem Michalem Vieweghem - 19 h

30.4. Pálení čarodějnic - sraz masek

  6.6. Festival Černilovský dvůr 14 - 23 h

13. - 24.7. Příměstské tábory

24. - 28. 8. Soustředění paličkářek

23.12. Zpívání koled s betlémským světlem 17 h

Toto již u nás proběhlo aneb...

ARCHIV AKCÍ roku 2020:

S pozdravem

Kulturní a spolkový dům v Černilově